If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако използваш уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Курс: Диференциално смятане > Раздел 4

Урок 4: Въведение във функционалната зависимост между скоростите

Анализ на задачи, съдържащи функционално зависими скорости: уравнения

Задача

Джънхао решава следната задача:
Радиусът r(t) на сфера намалява със скорост от 1 метра в час. В даден момент от време t0, радиусът е равен на 4 метра. На какво е равна скоростта на изменение на обема V(t) на сферата в дадения момент?
Кое уравнение трябва да използва Джънхао, за да реши задачата?
Избери един отговор: