If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Въведение във функционалната зависимост между скоростите

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

Ръбът на куб намалява със скорост от 9 милиметра в минута.
В даден момент от време ръбът е равен на 19 милиметра.
На какво е равна скоростта на изменение на обема на куба в дадения момент (в кубични милиметра в минута)?
Избери един отговор:
Заседна ли?
Заседна ли?