Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Въведение във функционалната зависимост между скоростите

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

Ръбът на куб намалява със скорост от 9 милиметра в минута.
В даден момент от време ръбът е равен на 19 милиметра.
На какво е равна скоростта на изменение на обема на куба в дадения момент (в кубични милиметра в минута)?
Избери един отговор: