If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако използваш уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Функционално зависими скорости (задачи за напреднали)

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

Обиколката на окръжност нараства със скорост от π2 метра в час.
В даден момент от време обиколката е равна на 12π метра.
На какво е равна скоростта на изменение на площта на окръжността в дадения момент от време (в квадратни метра в час)?
Избери един отговор: