Основно съдържание

Производни: определение и основни правила

За този урок

Производната на функция описва скоростта на моментното изменение на функцията в дадена точка. Друго често срещано определение е, че производната представлява наклона на тангентата към графиката на функцията в дадената точка. Научи как определяме производни като използваме граници. Научи за множество полезни правила (като степен, произведение и частно), които ни помагат бързо да намираме производни.