Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Основни правила за диференциране: намери грешката

Сал анализира два опита на ученици да диференцират линейни функции.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Имаме два примера как някой се е опитал да намери производната на някакъв израз. От лявата страна пише: "Ейвъри се опитала да намери производната на 7 минус 5х, използвайки основните правила за диференциране. Това е нейното решение." А от дясната страна пише: "Хана се опитала да намери производната на –3 плюс 8х, използвайки основните правила за диференциране. Това е нейното решение." Това са два различни примера от упражнения върху правилата за диференциране в Кан Академия. И реших да ги направя едно до друго, защото се питаме какво тези хора правят правилно и какво грешно. Това са сходни изрази. Имаме константа и после 5член на първа степен. Константа и после член на първа степен. Следователно те намират производната. Да видим първата стъпка на Ейвъри. Тя смята отделно производната на 7 и отделно производната на 5х. И тук се задейства моето шесто чувство. Какво стана с този минус? Щеше да е логично да намери производната на 7 и после да извади производната на 5х. Това е единият вариант. Производната на разлика е равна на разликата на производните. Това свойство сме го виждали. А можеше и да каже, че това е равно на производната на 7 плюс производната на –5х Тези две неща щяха да са еквивалентни на това. Но тук тя е забравила да включи минуса. Затова мисля, че тя има грешка още в стъпка 1. Ако следваме логиката ѝ след стъпка 1, да видим дали е направила и други грешки. Тя намира производната на константа. Константата няма да се промени спрямо х. Логично е производната ѝ да е 0. И все още имаме производната на 5х, но запомни, че трябваше да е –5х или минус производната на 5х. Да видим какво прави след това. Тази нула изчезва. Тук тя изважда константата, което е вярно. Производната на константа по нещо е равна на константата по производната на това нещо. Тогава тя намира производната на х спрямо х, която е 1 и това е вярно. Ако бяхме начертали y=x, наклонът щеше да е 1. Или каква щеше да е скоростта на изменение, при която у се променя спрямо х? Щеше да е 1 към 1. Затова наклонът тук е 1. Следователно това ще бъде 5 по 1, което е равно на 5. Накрая питат: При коя стъпка е объркала Ейвъри? Очевидно е объркала в Стъпка 1. Това тук трябва да е минус. Това е отрицателно, тогава това щеше да бъде отрицателно, и това щеше да бъде отрицателно. И това щеше да бъде отрицателно. Крайният ѝ отговор трябваше да бъде –5. Сега нека се върнем при Хана, за да видим дали тя е направила някакви грешки и къде. Тя диференцира подобен израз. Първо смята производната на константата плюс производната на члена от първа степен. Производната на константа е нула, дотук добре. Получаваме 0, а после взимаме производната на члена със степен едно. Това се опитва да намери тя. После... Тя смята... Това не изглежда както трябва. Тя предполага, че производната на произведение е равно на произведението от производните. Не е такъв случаят. Особено ако имаме константа тук. Всъщност има много по-прост начин. Както го беше направила Ейвъри. Ейвъри имаше грешка в Стъпка 1, а това всъщност ще е равно на... Производната на константа по израз е равно на константата по производната на израза. Това щеше да е правилният начин, а производната на х спрямо х щеше да е 1. Следователно всичко това се свежда до 8. Тя е предположила... Тя се е опитала да сметне производната на 8 и да я умножи по производната на х, което не е правилният начин. В бъдеще ще научиш нещо, наречено правилото за произведение, но дори не се налага да го прилагаш тук, защото един от тези компоненти е константа. Следователно това е грешната стъпка. Хана е направила грешка тук. И виждаш, че вместо да получи за краен отговор 8, тя получава... Предполага, че производната на 8 е 0, по производната на х, която е 1... 0 по 1 и получава 0, което не е верният отговор. Следователно тя прави грешка в стъпка 3, а Ейвъри прави грешка в стъпка 1.