If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Секущи прави и аредна скорост на промяна при произволни точки (с опростяване)

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

Права пресича графиката на f(x)=3x2+1 в две точки с x-координати 3 и 3+h, където h0.
Какъв е наклонът на тази права, изразен чрез h ?
Отговорът ти трябва да бъде напълно опростен и с разкрити скоби.