Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Класифициране на точките на прекъсване на функция

Задача

Дадена е графиката на функцията g.
Посочи стойностите на x, за които функцията g има точка на прекъсване от първи род.
Избери всички правилни отговори: