Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Определяне на безкрайни граници на функция: графично решение

Задача

Дадени са графиките A, Б и В. Пунктираните линии са асимптоти.
Кои графики отговарят на твърдението?
limx1+h(x)=
Избери всички правилни отговори: