Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Непрекъснатост на функция в даден интервал

Задача

Това са графиките на функциите f и g. Прекъснатите линии представляват асимптоти.
Кои от функциите са непрекъснати в интервала [2;4]?
Избери всички правилни отговори: