If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Стратегия за намиране на граници

Задача

Учителят на Минли ѝ дал следната диаграма (показана по-долу) и ѝ възложил да намери limxπ4h(x) за функцията h(x)=2sin(x)1cos(2x).
Придвижи дадените по-долу карти, за да покажеш стъпките, които трябва да следва Минли, за да намери търсената граница.
А. Директно заместване
B. Асимптота
C. Границата е намерена
D. Неопределена форма
Е. Разлагане на множители
F. Използване на спрегнати двучлени
G. Тригонометрични тъждества
H. Приближение
Заседна ли?
Заседна ли?