Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Непрекъснатост на функция в точка (графично)

Задача

Дадена е графиката на функцията f.
Избери всички правилни твърдения за функцията f в x=2.
Избери всички правилни отговори: