Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Теорема за двамата полицаи

Задача

Търсим границата limx0xsin(x). Изглежда, че директното заместване и другите алгебрични методи няма да ни свършат работа.
Като разгледаме графиката на функцията f(x)=xsin(x), можем да определим приблизително, че границата е равна на 1.
За да докажем, че limx0xsin(x)=1 ще използваме теоремата за двамата полицаи.
Люк предложил да използваме функциите g(x)=x+1 и h(x)=x+1, за да приложим теоремата за двамата полицаи.
Правилно ли е предложението на Люк?
Избери един отговор: