Трансформация на Лаплас

За този урок

Трансформации и трансформация на Лаплас в частност. Конволюция.