If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Трансформация на Лаплас от t: L{t}

Определяне на трансформацията на Лаплас от t. Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Да продължим да запълваме нашата таблица с трансформации (интегрални преобразувания) на Лаплас. За начало да запишем определението за трансформация на Лаплас. Трансформацията на Лаплас на дадена функция f(t) е равна на интеграла от 0 до безкрайност на числото 'е' на степен минус st, умножено по самата функция f(t), dt. Това е определението. Първата такава трансформация, която намерихме, беше трансформацията на Лаплас от 1. Можем да представим 1 и като t на степен 0. Това е равно на интеграла от 0 до безкрайност от 'е' на степен минус st, по f(t), което е 1, dt. Това е равно на примитивната функция на е на степен -st, която е минус 1 върху s, по 'e' на степен –st. Остава да изчислим това от 0 до безкрайност. Започваме от границата при t, клонящо към безкрайност. Имаме 'е' на отрицателна степен, която става степен минус безкрайност, ако приемем, че s е по-голямо от 0. При това положение (s>0), целият израз ще клони към 0. Получаваме 0 минус стойността на този израз за t = 0. Изчисляваме го за t = 0: ще имаме 'е' на степен 0, което е 1, по -1/s. Става 0 минус минус 1/s, което е плюс 1/s. И така, трансформацията на Лаплас от 1, което е константа функция, е равна на 1/s. Вече сме доказвали това. А сега да увеличим степента. Да намерим трансформацията на Лаплас от t. Можем да разглеждаме предното като t на степен 0. А това е t на степен 1. И е равно на интеграла от 0 до безкрайност от числото 'е' на степен –st, по t, dt. И така. Не помня колко е примитивната функция на това. Не знам колко е. Но нещо ми подсказва, че мога да приложа интегриране по части. То ще сведе задачата до по-лесна. Винаги забравям и как се прави интегриране по части, затова ще го изведа тук в лилаво. И така, ако имам u по v, производната спрямо t на това е равна на производната на първата функция по втората плюс първата функция по производната на втората. Това е правилото за диференциране на произведение. Ако интегрираме двете страни на това уравнение ще получим, че uv е равно на примитивната функция на u прим, по v, плюс примитивната функция на u по v прим. И тъй като искаме да приложим това към интеграл, нека да го приведем в удобна форма: интегралът от u по v прим е равен на... нека да го оставим само от лявата страна на уравнението, затова разменям страните и вадя другия израз, отдясно ще имам u по v, минус интеграла от u прим по v. Ето така. Макар и да не помня тази формула, не беше трудно да я изведа, като помня само правилото за диференциране на произведение. Сега ще приложим интегрирането по части, като за целта е полезно да определим нашето v прим по такъв начин, че лесно да намерим неговата примитивна функция, защото после ще ни се наложи да намерим и самото v. По-добре да е нещо, на което лесно ще намерим производната. Затова да разделим произведението на такива множители: t = u и числото 'e' на степен -st да бъде нашето v прим. В този случай колко ще е v? То е примитивната функция на този израз. Дори сме я намирали преди. Тя е минус 1/s по 'е' на степен –st. Това е v. Остана да намерим u прим, тъй като ще се наложи да го използваме по-късно. u прим е производната на t. Това е равно на 1. Сега да приложим това. Трансформацията на Лаплас от t е равна на uv. Нали така? u е равно на t, а v е този израз тук, минус 1/s по 'е' на степен -st. Това е равно на нашето произведение uv, ето тук. И тук имаме определен интеграл, нали така? Затова ще изчислим този член от 0 до безкрайност. После вадим интеграла от 0 до безкрайност от u прим, което видяхме, че е 1, по v: него също намерихме тук, ще използвам същия цвят, то е минус 1/s по 'е' на степен -st, това е моето v ето тук, 'е' на степен -st, накрая имам dt. Всичко това се интегрира спрямо t. Нека да опростим целия израз. За първия член получаваме минус t/s по е на степен минус st, изчислено от 0 до безкрайност. Да видим по-нататък... това е 1, като умножаваме по 1 произведението остава същото, можем изобщо да не записваме единицата. Изнасяме отпред минус 1/s. Заедно с този минус това става плюс 1/s. Умножено по интеграла от 0 до безкрайност на 'е' на степен -st, dt. Това вече трябва да ти е познато. Преди малко решихме точно това. Това е трансформацията на Лаплас от 1. Запомни я. И така, имаме трансформацията на Лаплас от 1. Ще го запиша така, защото в следващия урок ще видим как се получава модел за това (за t на степен). На мястото на този израз записвам трансформация на Лаплас от 1. Но на какво е равна първата част на израза? Ще изчислим границата на този израз за t клонящо към безкрайност и ще извадим стойността му за t равно на 0. Можем да го разгледаме и като заместване. Ще го запиша по този начин. Границата при А, клонящо към безкрайност, на –А/s по 'е' на степен –sA. Това е този израз, изчислен за безкрайност. От него вадим това: изразът, изчислен за 0. Значи минус всичко това, но знакът вече е минус, значи става плюс, 0/s по 'е' на степен минус s по 0. Накрая остана този израз: нека го запиша. Ще използвам син цвят. Плюс 1/s, това е този коефициент, по трансформацията на Лаплас от 1. Какво получаваме? Колко е тази граница при А, клонящо към безкрайност? Може да си представиш, че когато А клони към безкрайност, този числител става безкрайно голямо число. Пред него има знак минус, значи ще е безкрайно голямо по абсолютна стойност отрицателно число. Но тук имаме степен. А е в степенния показател. Тогава 'е' на степен минус безкрайност ще клони към 0 много по-бързо, отколкото А клони към безкрайност. Показателната функция, този член тук, надделява. Ако не ми вярваш, можеш да провериш с някой графичен калкулатор. Този член ще надделее над другия член с променлива А и ще наклони целия израз към 0. След това имаме 'е' на степен 0, което е 1, но го умножаваме по 0, и този израз също ще стане нула, което е доста удобно, защото всичко това изчезва. Трансформацията на Лаплас от t остава равна само на 1/s по трансформацията на Лаплас от 1. И вече знаем колко е тя. Още в началото на това видео показахме, че трансформацията на Лаплас от 1 е равна на 1/s при условие, че s е по-голямо от 0. Тук също е необходимо условието, че s е по-голямо от 0, за да може тази степен да клони към 0. Само при s, по-голямо от 0, тук ще се получи отрицателна степен минус безкрайност, която да клони към 0. Дотук - добре. Значи трансформацията на Лаплас от t е равна на 1/s по 1/s, което е 1 върху s на квадрат, където s е по-голямо от 0. Получихме още един ред за таблицата си и можем да го използваме занапред. В следващия урок ще направим обобщение до трансформацията на Лаплас от t на произволна степен. Ще го направим в следващото видео.