Зареждане

Видео транскрипция

Опитай се да спреш видеото и да пресметнеш колко е 71 плюс 24. Добре, нека да направим това заедно. Да помислим какво всъщност означава 71. Имаме 1 в реда на единиците. Нека стане съвсем ясно. Това е редът на единиците и имаме една единица. Това е тази една единица. И след това в реда на десетиците имаме 7, което значи, че имаме 7 групи по 10. 1, 2, 3, 4 ,5, 6, 7 групи по 10. Следователно това всъщност означава 7 десетици и 1 единица. Ето ги тук - 71 квадратчета. Сега ще прибавим към тях 2 десетици. Ще прибавим 2 десетици, виждаш ги тук. Една десетица, две десетици и 4 единици. И 4 единици. И така, колко се получава? Нека първо разгледаме единиците. Имаме една единица и още 4 единици. Това прави 5 единици. Това прави 5 единици, и ние можем да ги преброим тук. Това тук са 5 единици. Една единица плюс 4 единици е равно на 5 единици. А сега да разгледаме десетиците - 7 десетици плюс 2 десетици. Или ако обединим всички тези групи, ако обединим всички тези групи, ще получим 9 групи по 10. Ще имаме 9 десетици. 7 десетици плюс 2 десетици е равно на 9 десетици. Значи остават 9 десетици. Както виждаме, ето тук има и 5 единици. И 5 единици. И как по друг начин да кажем 9 десетици и 5 единици? Казваме, че това е числото 95 и сме готови.