Събиране и изваждане с числата до 20

Упражнения

Събиране до 20Отговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Събиране на 3 числаОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!

Упражнения

Изваждане до 20Отговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!

Упражнения

Знак за равенствоОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!

Учи

Няма достъпни видеоклипове или статии в текущия урок

Упражнения

Намери липсващото число (събиране и изваждане в рамките на 20)Отговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!

За този урок

Научи как да събираш и изваждаш числа, които са 20 или по-малко.