Текущ час:0:00Обща продължителност:4:56

Видео транскрипция

Когато за първи път изучаваш математика, се срещаш със задачи като две плюс три е равно на пет, или шест плюс едно е равно на седем, или осем минус две е равно на шест. И като видиш това, можеш да си помислиш, че знакът "равно" просто казва "ей, дай ми отговора", реши колко е две плюс три. При две плюс три отговорът е пет, шест плюс едно, отговорът е седем осем минус две, отговорът е шест. Това не е съвсем така, това, което знакът "равно" казва, е, че това, което е от лявата страна, е същата сума, същото количество, каквото е и от дясната страна. Уравнението казва, че две плюс три е същото каквото е и пет и не е необходимо да го записваш по този начин. Можеш да запишеш като пет е равно на две плюс три. Можеш да напишеш, че три плюс две е равно на две плюс три. Виж, че тук не става дума за отговор, просто казваме, че каквото и да е три плюс две то е същото нещо, каквото е две плюс три. Знаем, че и двете са равни на пет. Можеш дори да смесваш събиране и изваждане Можеш например да напишеш, че шест плюс едно е същото нещо, е равно на, осем минус едно. Те са същата сума, същото количество. Какво е шест плюс едно? Това е седем. Какво е осем минус едно? Това пак е седем. Така че знакът "равно" не означава просто "открий отговора", или просто инструкция прибави или извади числата. Знакът "равно" казва, че каквото е от лявата му страна е същото количество, каквото е от дясната му страна. Като имаме това предвид, нека напишем няколко неща, използвайки знака "равно". Да напишем няколко уравнения, като използваме знака "равно", за да разберем кои са истинни и кои не. И така, ако напишем... Дори няма да го прочета на глас, за да не се издам. Ако напиша това, дали би било вярно? Числото отляво е осемнадесет, а числото от дясната страна е различно, то е осемдесет и едно, а не осемнадесет. Те са разменили, или по-скоро ние сме разменили единицата и осмицата, те са на различни места. Това са различни числа, това е осемдесет и едно. Те не са равни, определено не са равни. Така че това не е вярно и понякога дори може да видиш някой да задрасква, което означава "не е равно". 18 не е равно на 81. Да продължаваме. Ако напиша девет минус три плюс две минус нула да е равно на нула плюс едно минус едно плюс плюс осем, дали това ще е вярно? Нека да определим какво има от лявата страна девет минус три е шест, плюс още две е осем, като извадим нула е пак осем. Така че цялото това, ако го сметнем, ще видим, че е осем. А от дясната страна имаме нула плюс едно минус едно и едно минус едно е нула. Така че цялото това ще бъде осем. И следователно това е вярно, осем е равно на осем. Това е друг начин да се напише осем. Девет минус три плюс две минус нула, това е осем и другото също е осем, така че отново знакът "равно" показва, че каквото имаме от лявата страна, е същото на това, което имаме от дясната страна. Нека решим друг пример, нека са два примера. Ако напиша така, това вярно ли е? Може да се изкушиш, ако поставим едно и нула заедно, ще изглежда като десет, но не е. В математиката не прибавяме така. Едно плюс нула е просто едно, и тогава все едно казваме, че десет е равно на едно, което знаем, че не е вярно. И това, и горното не са равни. Нека направим още един. Да кажем, че имам седем плюс едно да е равно на три плюс четири. Това уравнение вярно ли е? Нека видим какво имаме от лявата страна: седем плюс едно е осем, а три и четири е седем. Това не е същото количество, не е същата сума. Така че двете страни са неравни. И сме готови.