Основно съдържание

Събиране и изваждане - въведение

Упражнения
Събиране на числа до 5Отговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Изваждане на числа до 5Отговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Упражнения
Получаване на 5Отговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Получаване на малки числа по различни начиниОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Повиши нивото си за тези умения и събери до 400 точки за майсторство
Упражнения
Получаване на числото 10 с картинкиОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Получаване на числото 10Отговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Повиши нивото си за тези умения и събери до 400 точки за майсторство
Повиши нивото си за тези умения и събери до 300 точки за майсторство
Какво те очаква:

Тест за раздела

Повиши нивото си за всички умения в раздела и събери до 1100 точки за майсторство!

За този урок

Научи основните принципи на събирането и изваждането.