Основно съдържание

Раздел: Геометрия

0

Възможни точки за майсторство
Упражнения
Разпознаване на фигури - 1Отговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Относителна позицияОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Разпознаване на фигури - 2Отговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Назови имената на фигурите - 3Отговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Повиши нивото си за тези умения и събери до 600 точки за майсторство
Упражнения
ПоловиниОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Равни части на правоъгълнициОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Повиши нивото си за тези умения и събери до 300 точки за майсторство
Какво те очаква:

Тест за раздела

Повиши нивото си за всички умения в раздела и събери до 900 точки за майсторство!

За този урок

Научи за триъгълници, окръжности, правоъгълници и други фигури.