Основно съдържание
Упражнения
Разпознаване на фигури - 1Отговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Относителна позицияОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Разпознаване на фигури - 2Отговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Назови имената на фигурите - 3Отговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!

За този урок

Научи за триъгълници, окръжности, правоъгълници и други фигури.