If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Решаване на задачи със стълбовидни диаграми - 1

Задача

Сам видял мравки, щурци и калинки на детската площадка.
Стълбовидната диаграма показва колко броя е видял Сам от всеки вид насекоми.
Колко насекоми общо е видял Сам?
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • точна десетична дроб като 0.75
  • несъкратима правилна дроб, като 3/5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
  • смесено число като 1 3/4
насекоми