Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:4:58

Видео транскрипция

Нека да разгледаме няколко примера за създаване на картинни и стълбовидни диаграми. Дадено е, че г-н Смит възложил на студентите специален проект, свързан с океана, в часа по геонаука. За да разбере дали студентите, които отделят повече време за своите проекти, имат по-добри оценки, той попитал студентите колко време са отделили, за да завършат проектите си. Създай стълбовидна диаграма, която показва колко време е отделил всеки студент за проекта си. Джеймс е отделил 36 минути. Значи ще щракна тук и ще издигна стълб до 36. Айджи е отделил 54 минути. Значи ще издигна стълб до 54 минути. След това Минли е отделила 36 минути. Значи ще издигна Минли до 36 минути. После Симон е отделил 30 минути. Следователно ще издигна Симон до 30. После Киран е отделил 12 минути. Значи ще издигна Киран до 12. Готово, построих стълбовидна диаграма. Нека решим още такива примери. Добре. И така, в четвъртък Минг отишъл да гледа шумно и вълнуващо шоу на оркестър Динозавър. Създай стълбовидна диаграма, която показва по колко динозавъра от всеки вид е имало в състава на оркестър Динозавър. Предполагам, че е имало 42 стегозавъра. (смях) Не знам дали това е множественото число на стегозавър. Имало е 42 стегозавъра, 63 раптора. Ще издигнем раптор до 63. 35 трицератопса. И после имало 49 тиранозавъра. 49 от тези. Толкова е лесно. Нека направим още такива примери. Добре, сега е дадено, че магазинът на Роуз за цветя предлага букети за специални поводи. Всеки букет се състои от различен брой цветя. Създай картинна диаграма, която показва броя на цветята във всеки букет. Картинната диаграма е нещо като стълбовидната, но вместо стълбове се използват картинки. Всяка картинка представя определено количество. В този случай 1 картинка-цвете представя 3 цветя. Осмомартенският букет се състои от 21 цветя. 21 цветя. Може би се изкушаваш да поставиш 21 картинки-цвете тук, но не бива да забравяш, че всяка картинка-цвете представя 3 цветя. Един начин да разсъждаваш е да броиш по тройки: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Значи това тук ще представя 21 цветя. Обърни внимание, че току-що поставих 7 картинки-цвете и това има смисъл, защото 7 такива картинки (а всяка от тях представя 3 цветя), 7 по 3 е 21. Осмомартенският букет е от 21 цветя. Добре, юбилейният букет се състои от 27 цветя. Значи 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. Имам 9 картинки-цвете тук. 9 по 3 е 27. Букетът за рожден ден има 18. И така, 3, 6, 9, 12, 15, 18. Просто поставих 6 картинки-цвете тук, защото всяка от тях представя 3 цветя. 6 по 3 е 18. И накрая, поздравителният букет съдържа 12 цветя. 3, 6, 9 и 12. Ето. Мисля, че сме готови. Нека направим още един пример. Добре. Пчеличката Бари и нейните приятелки обичат да пренасят цветен прашец. Те направили таблица и картинна диаграма, която показва колко цветя всяка от тях е опрашила днес. Използвай информацията в таблицата, за да отговориш на въпроса относно диаграмата. Въпросът е: "На картинната диаграма всяко цвете е равно на - празно място - цветя." Или всяка картинка-цвете, така трябва да кажа, е равна на - празно място - броя цветя. Дадено е, че Бари опрашва 27. Впечатляващи са тези пчели, седнали да правят диаграми. Бари опрашва 27 цветя и са поставили само 3 картинки-цвете тук. Значи тези 3 картинки-цвете трябва да представят 27. Начинът да представят 27 е, ако всяка от тях представя 9, защото ще имаме 9, 18, 27. Значи всяка от тях трябва да е 9 цветя. Но да видим дали е вярно. И така, за Бамбли, 63. Да проверим, 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63. Да, изглежда е вярно. Бети е 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 по 9 е 54. Това е броят на цветята, които тя е опрашила. Бърти, 1, 2, 3, 4, 5. Ако всяка от тези картинки представя 9, то това ще бъде 5 по 9, ще бъде 45. Това наистина е броят на цветята, които Бърти е опрашила.