Основно съдържание
Измери и намери разликата между дължините.