If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Текстови задачи за дължина

Задача

Рен има шал, дълъг 36, start text, space, с, м, end text. Той решава да отреже част от него, така че сега шалът е само 19, start text, space, с, м, end text.
Колко сантиметра е отрязал Рен от шала си?
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • точна десетична дроб като 0, point, 75
  • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
  • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
start text, с, м, end text
Заседна ли?
Заседна ли?