If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако използваш уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Преговор на точкови диаграми

Преговори основите на линейните диаграми и после упражни създаване и разчитане на линейни диаграми.

Какво представляват линейните диаграми?

Линейната диаграма е един начин да се изобразят данни спрямо числова ос.
Линейните диаграми се наричат още точкови диаграми.
По-долу е даден пример за линейна диаграма, която показва какви разстояния изминават 17 костенурки за един час (знаем, че костенурките са 17, защото на линейната диаграма има 17 точки).
3-те точки над 21 означават, че 3 от костенурките изминават разстояние, равно на 21 метра, за един час.
Искаш ли да научиш повече за линейните диаграми? Виж това видео.

Нанасяне на данни върху линейни диаграми

За да изобразим данни върху една линейна диаграма, поставяме по една точка (или знака X) над всяко число, което се среща в набора от данни за обектите. Ако едно число се среща два пъти, поставяме две точки над това число.
Например диаграмата за набора данни 4,5,5,6 изглежда така:
Искаш ли да научиш повече за нанасянето на данни върху линейни диаграми? Виж това видео.

Упражнения 1: Разчитане на линейни диаграми

Задача 1A
По-долу са показани дължините на ръцете на извънземни същества.
Колко извънземни имат ръце, по-дълги от 96 сантиметра?
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • точна десетична дроб като 0.75
  • несъкратима правилна дроб, като 3/5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
  • смесено число като 1 3/4
извънземни

Искаш ли да опиташ да решиш още подобни задачи? Виж това упражнение.

Упражнения 2: Нанасяне на данни върху линейни диаграми

Задача 2A
5 приятелки си направили нови гердани.
Дължините им били 52, 51, 52, 54 и 52 сантиметра.

Направи линейна диаграма, изобразяваща дължините.

Искаш ли да опиташ да решиш още подобни задачи? Виж тези упражнения: Създаване на линейни диаграми
Нанасяне на данни върху линейни диаграми.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.