If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Разчитане на точкови диаграми

Точковата диаграма е диаграма, на която данните се представят с помощта на числова ос. За да създадем точкова диаграма, първо начертаваме числова ос, която включва всички стойности от набора данни. След това за всяка стойност от набора данни поставяме знак X (или точка) над съответното число от оста. Поставяме толкова знаци X над числото, колкото пъти се среща стойността в набора данни.

Видео транскрипция