If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Измерване на дължини с различни мерни единици

Използвай различни единици, за да измериш един и същ предмет.

Измерване на дължини с различни мерни единици

Нека измерим една ограда с катерички!
Оградата е дълга 10 катерички.
Сега нека измерим същата ограда с понита.
Оградата е дълга 5 понита.
Защо трябват по-малко понита, за да измерим дължината на оградата?
Избери един отговор:

Задача за упражнение 1

Това е правоъгълник.
Нека измерим start color #11accd, start text, с, и, н, я, т, а, space, о, т, с, е, ч, к, а, end text, end color #11accd по-долу, като използваме и правоъгълници, и линийка със сантиметри:
Отсечката е дълга
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
правоъгълника.

Отсечката е дълга
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
сантиметра.

Ширината на всеки правоъгълник е _____ от един сантиметър.
Избери един отговор:

Следователно трябват _____ правоъгълници, отколкото сантиметри, за да измерим отсечката.
Избери един отговор:

Задача за упражнение 2

Измери start color #1fab54, start text, з, е, л, е, н, а, т, а, space, о, т, с, е, ч, к, а, end text, end color #1fab54, като използваш линийката със сантиметри.
Отсечката е дълга
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
сантиметра.

Сега измери start color #1fab54, start text, з, е, л, е, н, а, т, а, space, о, т, с, е, ч, к, а, end text, end color #1fab54, като използваш линийката с инчове.
Отсечката е дълга
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
инча.

Трябват _____ сантиметри, отколкото инчове, за да измерим отсечката.
Избери един отговор:

Така че един сантиметър е _____ от един инч.
Избери един отговор:

Задача - предизвикателство

Радж измерва височината на едно бюро със своя молив. Той намира, че бюрото е високо 8 молива. Лин измерва същото бюро с химикалката си. Бюрото е високо 9 химикалки.
Кое е по-дълго?
Избери един отговор:

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.