Основно съдържание

Измерване на дължини с различни мерни единици

Използвай различни единици, за да измериш един и същ предмет.