Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:4:31

Видео транскрипция

Нека се упражним малко в броенето на пари! Ето тук имам 6 монети и всички те са американски монети, ще броим пари от САЩ в тези примери. Коя е първата монета? Тя се нарича куортър (quarter) или четвърт долар, и представлява 25 цента. Може да напишем това като 25 цента, а аз по-нататък ще записвам само стойността. Тази монета е също куортър, значи тя също ще бъде 25 цента. Тази тук изглежда различно, но това просто е другата страна на тези монети. Така изглежда другата страна. Значи това също ще бъде 25 цента. Това са 3 монети от четвърт долар. Колко общо правят тези 3 монети? Имаме 25 плюс 25, което е 50, плюс 25, което е 75, значи тези 3 монети от по куортър са 75 цента. И запомни, 100 цента правят 1 долар, значи това все още е по-малко от 1 долар. Но още не сме готови! Имаме тази монета никел (nickel), това е никел ето тук, който представлява 5 цента, а след това имаме друг никел тук. Изглежда различно, но това просто е другата страна; тази страна е ези, тази е тура. Така че това са други 5 цента и така тези два никела, ако ги съберем, ще представляват 10 цента. И накрая имаме пени (penny). И пенито, дори е написано тук, е 1 цент. Всъщност на всички е написано - това са 5 цента, това е 1 цент. Ето това тук ще бъде 1 цент. Следователно колко е 75 плюс 10 плюс 1? Добре, 75 плюс 10 е 85, плюс 1 е 86, значи това е равно на 86 цента. И ако ти се струва твърде бързо да броиш 25, 50, 75 наум, може също да събираш. 25, 25, 25, плюс 5, и друго 5, плюс 1. Може да ги събереш по този начин. И тогава колко ще получиш? 5 плюс 5 е 10, плюс 5 е 15, плюс 5 е 20, плюс 5 е 25, плюс 1 е 26, така че това са 2 десетици и 6 единици, поставям двете десетици тук горе. 2 плюс 2 е 4, 4 плюс 2 е 6, 6 плюс 2 е 8. Следователно получаваме 86 цента и по двата начина. Нека се упражним с още повече монети. Ето тук имаме... Какво е това? Какво имаме тук? Това тук е монета от четвърт долар, значи 25 цента. 25 цента, а после имаме монета, каквато не срещнахме в предишния пример, имаме 2 монети дайм (dime). Монетата дайм е 10 цента, имаме 2 дайма и всеки е по 10 цента. После имаме 2 никела, каквито вече срещнахме, всеки от тях е 5 цента, значи 5 и 5. И след това имаме 4 пенита, 1, 2, 3, 4. Можем да запишем всяко пени поотделно. Ето така. Или да си кажем, виж, 4 пенита, всяко пд 1 цент. Значи общо са 4 цента. Нека го направя по този начин. И така, 1, 2, 3, 4, това ще бъдат 4 цента. И накрая може просто да съберем всичко, 5 плюс 0 плюс 0 плюс 5 е 10, плюс 5 е 15, плюс 4 е 19. 19 е 1 десетица и 9 единици, значи ще пренеса тази 1 десетица в реда на десетиците. 1 плюс 2 е 3, плюс 1 е 4 плюс 1 е 5. Получихме 5 десетици и 9 единици, тоест 59 цента. Тези монети тук са 59 цента. И обърни внимание, имаме повече монети, но те са с по-малка стойност отколкото в предишния пример. Така е, защото имахме много монети с ниска стойност, например имахме 4 пенита тук, докато по-горе имахме 3 монети куортър! Всеки куортър се равнява на 25 пенита. Затова в първия пример успяхме да представим повече пари с по-малко монети.