If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Създаване на картинни диаграми и точкови диаграми

За да създадем точкова диаграма, първо начертаваме числова ос, която включва всички стойности в набора от данни. След това за всяка стойност в набора от данни поставяме знак X (или точка) над съответното число от оста. Поставяме толкова знаци X над числото, колкото пъти се среща стойността в набора от данни.

Видео транскрипция