Преговор на знаците за по-голямо, по-малко и равно и няколко задачи за упражнение.

Сравняване на числа

Когато сравняваме числа, можем да използваме знаци, за да покажем дали първото число е по-голямо\blueD{\text{по-голямо}}, по-малко\greenD{\text{по-малко}} или равно\purpleD{\text{равно}} на второто число.

По-голямо

Знакът за по-голямо\blueD{\text{по-голямо}} е >\blueD>.
1919 е по-голямо\blueD{\text{по-голямо}} от 44. Значи можем да използваме знака >\blueD> и да запишем 19>419\blueD>4.

По-малко

Знакът за по-малко\greenD{\text{по-малко}} e <\greenD<.
2323 е по-малко\greenD{\text{по-малко}} от 8080. Значи можем да използваме знака <\greenD< и да запишем 23<8023\greenD<80.
Един начин да запомним тези знаци е, че по-широката, отворената страна на знака, трябва винаги да стои към по-голямото число.

Равно

Знакът за равно\purpleD{\text{равно}} е =\purpleD=.
3535 е равно\purpleD{\text{равно}} на 3535. Значи можем да използваме знака =\purpleD= и да запишем 35=3535\purpleD=35.
Искаш ли да научиш повече за знаците за сравнение? Разгледай това видео.

Упражнения

Искаш ли да опиташ още задачи като тази? Виж това упражнение.
Зареждане