Гимназиална геометрия

Правоъгълни триъгълници и тригонометрия

0 от 54 завършени

Триъгълниците не винаги са прави (въпреки че и никога не са грешни), но когато са, се открива един вълнуващ свят от възможности. Не само че правите триъгълници са чудесни по един свой начин ( да си поиграем с думите), те са основата на много важни идеи в аналитичната геометрия (разстоянието между две точки в пространството) и тригонометрията.

Започни

Въведение в Евклидовата геометрия
Преди около 2400 години Евклид от Александрия написва своя труд "Елементи", който до неотдавна е използван като учебник по геометрия. Изучаван е още от Ейбрахам Линкълн за изостряне на ума и за истинско оценяване на математическото разсъждение. Този труд е в основата на това, което ще изучаваме през първата година от курса по геометрия. Това видео дава малко предистория и полага основите на понятията за точки, линии, окръжности и равнини, които ще използваме при пътешествието в света на Евклид.
Започни да учиш