Основно съдържание

Гимназиална геометрия

Тествай доколко се справяш с уменията, заложени в курса. Предстои ти тест? Предизвикателството за курс може да ти помогне да разбереш върху какво трябва да наблегнеш при преговора.

Започни
Въведение в Евклидовата геометрия

Преди около 2400 години Евклид от Александрия написва своя труд "Елементи", който до неотдавна е използван като учебник по геометрия. Изучаван е още от Ейбрахам Линкълн за изостряне на ума и за истинско оценяване на математическото разсъждение. Този труд е в основата на това, което ще изучаваме през първата година от курса по геометрия. Това видео дава малко предистория и полага основите на понятията за точки, линии, окръжности и равнини, които ще използваме при пътешествието в света на Евклид.
Започни да учиш