Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Формула за средна точка

Разяснение на основната формула за средна точка между две други точки.
Средната точка на точките (x1;y1) и (x2;y2) може да се намери по следната формула:
(x1+x22;y1+y22)
Сега ще изведем тази формула!

Извеждане на формулата за средна точка

Нека започнем, като нанесем точките (x1;y1) и (x2;y2).
Средна точка е точката, която се намира точно в средата на разстоянието между точките:
Записът на x-координатата на средната точка е x1+x22:
Аналогично записът на y-координатата на средната точка е y1+y22:
Готово! Изведохме следната формула за средната точка!
(x1+x22;y1+y22)
Интересното е, че много хора не запомнят тази точна формула. Вместо това те помнят, че за да намерят средната точка, се взема средната стойност на координатите x и средната стойност на координатите y.

Упражнение

Точка A е с координати (6;8), а точка B е с координати (6;7).
Коя е средната точка на отсечката AB?
(
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
;
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
)

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.