If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако използваш уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Дължина на дъга

Задача

Дадена е окръжност с радиус 3. Дадена е дъга от тази окръжност с централен ъгъл 340.
Колко е дължината на дъгата?
Въведи точен отговор, изразен чрез π, или използвай 3,14 за стойността на π и въведи отговора си като десетична дроб.