If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако използваш уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Радиани и дължина на дъга

Задача

Запиши формула за дължината на дъгата S, изразена чрез радиуса r от следния чертеж.

Ъгълът, показан на чертежа, е централен ъгъл, измерен в радиани.
S=