If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Изчисляване на дължина на дъга от отговарящия на нея ъгъл: радиани

Сал намира дължината на дъга, използвайки радиуса и размера в радиани на ъгъла, отговарящ на нея. Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

P е центърът на зелената дъга. Това е P. Големината на ъгъл P е 0,4 радиана, и дължината на радиуса е 5 мерни единици. Това е тази дължина. Намерете дължината на зелената дъга. За да добием по по-добра представа за задачата, можеш да си представиш P като център на тази по-голяма окръжност. И този ъгъл тук, който има големина 0,4 радиана, пресича тази зелена дъга точно тук. За да решим задачата – всъщност, насърчавам те да спреш видеото сега и да се опиташ да помислиш относно този въпрос самостоятелно. Колко е дължината на тази дъга, според данните, дадени ни във условието? Всичко, което трябва да направим, е да си припомним какво е радиан. Един начин да си представим радиана е да разгледаме дъгата, която ъгълът пресича, която е зелената дъга, ако помислим за неговата големина, дължината на зелената дъга ще бъде 0,4 радиана. Един начин да мислим за радианите е: ако този ъгъл е 0,4 радиана, то това означава, че дъгата която отсича ще има дължина 0,4 радиуса. По този начин можем да запишем дължината като 0,4 радиуса. Но ние не търсим дължината измерена в радиуси, а в размерността, която има самият радиус – в нашия случай 5 мерни единици. Ние знаем, че всеки радиус е дълъг 5, че нашият радиус на окръжността е дълъг 5. В такъв случай 0,4 радиуса по 5... В нашия случай това са "мерни единици". Ще поставя това в кавички, защото е по-общ термин... Радиусът е 5 "мерни единици" за радиус. "Радиус" се съкращава. Останахме само с "мерни единици", което целяхме. 0,4 по 5 е 2. Това ще е равно на 2. Да си припомним отново – когато ъгълът е измерен в радиани, един начин да си го представиш е като дължината на дъгата, която е отсечена от ъгъла, измерен в радиуси. Ако всеки радиус е дълъг 5 мерни единици, отговорът на въпроса ще бъде 0,4 по 5 или 2 мерни единици.