Основно съдържание
Провери разбирането си върху Еднаквост с тези 9 въпроса.

За този урок

Научи какво означава за две фигури да бъдат еднакви и как да определиш дали две фигури са еднакви или не. Използвай това извънредно важно понятие, за да доказваш различни геометрични теореми относно триъгълници и успоредници.