If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Видове ъгли. Преговор.

Преговори следните видове ъгли: остър, прав, тъп и изправен.  Реши няколко задачи за разпознаване и чертане на различни по вид ъгли.  

Обобщение на големина на ъгли

Вид на ъгълаМярка на ъгъла (в градуси)
ОстърМежду 0 и 90
ПравТочно 90
ТъпМежду 90 и 180
ПравТочно 180
РефлексенМежду 180 и 360
ПъленТочно 360

Прави ъгли

Прав ъгъл е ъгъл с мярка 90. Той има правилна форма, какъвто е ъгълът в края на правоъгълен лист хартия. Например по-долу е изобразен прав ъгъл.
Единият лъч отива надясно от върха. Друг лъч отива нагоре. Квадрат при върха свързва лъчите, за да покаже, че ъгълът е прав.

Изправени ъгли

Изправен ъгъл е ъгъл с мярка 180. Изправеният ъгъл наподобява права линия. Например по-долу е изобразен изправен ъгъл.
Права линия с полукръг отгоре и в центъра и линия, която предсставя прав ъгъл.

Остри ъгли

Остър ъгъл е ъгъл, чиято мярка е по-малка от 90. Например по-долу е изобразен остър ъгъл.
Лъч се простира надясно от върха. Друг лъч отива надясно и нагоре от върха. Лъчите са свързани с дъгичка, която представя ъгъла, който в случая е остър ъгъл, чиято мярка е по-малка от 90 градуса.
След като сравним остър ъгъл с прав ъгъл, виждаме, че острият ъгъл има мярка, по-малка от 90.
Острият ъгъл от горната илюстрация е разположен в 90-градусов ъгъл, наречен прав ъгъл. Сравнението между ъглите показва, че острият ъгъл има по-малка мярка от правия ъгъл.

Тъпи ъгли

Тъп ъгъл е ъгъл, чиято мярка е по-голяма от 90 и по-малка от 180. Например по-долу е изобразен тъп ъгъл.
Лъч се простира надясно от върха. Друг лъч отива нагоре и наляво от върха. Лъчите са свързани с дъгичка, която представя ъгъла, който в случая е тъп ъгъл, чиято мярка е по-голяма от 90 градуса, но по-малка от 180 градуса.
След като сравним тъп ъгъл с прав ъгъл, виждаме, че тъпият ъгъл има мярка, по-голяма от 90.
Тъпият ъгъл от горната илюстрация е разположен над 90-градусов ъгъл, наречен прав ъгъл, който се намира в него. Сравнението между ъглите показва, че тъпият ъгъл има по-голяма мярка от правия ъгъл.
След като сравним тъп ъгъл с изправен ъгъл, виждаме, че тъпият ъгъл има мярка, по-малка от 180.
Тъпият ъгъл от горната илюстрация е разположен над изправен ъгъл или права линия. Сравнението между ъглите показва, че тъпият ъгъл има по-малка мярка от изправения ъгъл.
Искаш ли да научиш повече за видовете ъгли? Виж това видео.

Рефлексни ъгли

Рефлексният ъгъл има мярка по-голяма от 180, но по-малка от 360. По-долу е даден пример за рефлексен ъгъл.
Лъч се простира надясно от върха. Друг лъч отива надолу и наляво от върха. Лъчите са свързани с дъгичка, която представя ъгъла, който в случая е рефлексен ъгъл, чиято мярка е по-голяма от 180 градуса, но по-малка от 270 градуса.
Когато сравняваме рефлексен ъгъл и изправен ъгъл, виждаме, че рефлексният ъгъл е по-голям от 180.
Рефлексният ъгъл от горната илюстрация е разположен над изправен ъгъл или права линия. Сравнението между ъглите показва, че рефлексният ъгъл има по-голяма мярка от изправения ъгъл.

Пълни ъгли

Пълният ъгъл има мярка 360. Двата лъча на пълния ъгъл сочат в една и съща посока. Това е така, защото вторият лъч е изминал пълен кръг от първия лъч. По-долу има пример за пълен ъгъл.
Лъч се простира надясно от върха. Друг лъч също отива надясно от върха, точно върху първия лъч. Лъчите са свързани с дъгичка, която описва пълен кръг и представя ъгъла, който в случая е пълен ъгъл, чиято мярка е 360 градуса.

Задачи за упражнение 1: Разпознаване на ъгли

Задача 1A
Какъв е следният ъгъл - остър, прав, тъп или изправен?
Лъч тръгва от върха и отива между 3 и 4 часа. Втори лъч тръгва от върха и отива към 5 часа. Двата лъча са свързани с дъгичка.
Избери един отговор:

Искаш ли да се опиташ да решиш други подобни задачи? Виж това упражнение.

Задачи за упражнение 2: Ъгли, изобразени на чертеж или върху картинка

Задача 2A
Какъв е видът на ъгъла по-долу, отбелязан със зелено?
Избери един отговор:
Буквата K. Вътре в горния ъгъл на буквата K лъч отива от върха към 12 часа. Втори лъч от върха отива между 1 и 2 часа. Дъгичка свързва двата лъча.

Искаш ли да се опиташ да решиш други подобни задачи? Виж това упражнение.

Задачи за упражнение 3: Чертане на различни по вид ъгли

Задача 3A
Издърпай върха на ъгъла така, че да съвпадне с точка  A.
Като издърпаш друга от точките върху ъгъла, направи така, че едното му рамо да минава през точка  B.
Построй изправен ъгъл така, че другото рамо да минава през една от черните неозначени точки.
Символът дъга при върха на ъгъла означава мярката му.

Искаш ли да се опиташ да решиш други подобни задачи? Виж това упражнение.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.