If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако използваш уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Дължина на окръжност: преглед

Преговори основното за дължина на окръжност и се опитай да решиш няколко задачи за упражнение.

Какво е дължина на окръжност?

Дължината на окръжност представлява дължината на линията ѝ.
Искаш ли да преговориш понятията, свързани с окръжността (като пи, радиус и диаметър)? Виж това видео.

Намиране дължината на окръжност

За да намерим дължината на една окръжност, можем да използваме която и да е от следните формули:
Дължината=πдиаметъра
Дължината=2πрадиуса
Искаш ли да знаеш защо тези формули вършат работа? Виж тази статия.

Пример 1: Намиране на дължината, когато е даден диаметърът

Намери дължината на окръжност с диаметър 3.
Формулата за дължина на окръжност, където се използва диаметърът, е:
C=πd
C=π3
C=3π
Можем да спрем дотук и да напишем отговора си като 3π. Или можем да въведем 3,14 за π и да умножим.
C=3,143
C=9,42 единици
Дължината на окръжността е 3π единици или 9,42 единици.

Пример 2: Намиране на дължината, когато е даден радиусът

Намери дължината на окръжност с радиус 8.
Формулата за дължина на окръжност, където се използва радиусът, е:
C=2πr
C=2π8
C=16π
Можем да спрем дотук и да напишем отговора си като 16π. Или можем да въведем 3,14 за π и да умножим.
C=3,1416
C=50,24 единици
Дължината на окръжността е 16π единици или 50,24 единици.

Упражнение

Задача 1
Да предположим, че радиусът на една окръжност е 5. Колко е нейната дължина?
Въведи точен отговор по отношение на π или използвай 3,14 за π и въведи отговора си като десетична дроб.

Искаш ли да решиш още задачи за обиколка на окръжност? Виж това упражнение.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.