If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Преговор върху лице на правоъгълник

Преговори основното за лице на правоъгълник и направи няколко задачи за упражнение.

Какво е лице (площ)?

Лицето показва колко място заема вътрешността на една равнинна фигура. Можем също да си представим, че лицето показва колко място е покрито от фигурата.
Например правоъгълникът по-долу има лице 12 квадратни единици, защото той покрива 12 квадратни единици.
Искаш ли да научиш повече за понятието лице? Виж това видео.

Формула за лице на правоъгълник

За да намерим лицето на правоъгълник, умножаваме дължината на правоъгълника по широчината му.
Лицето на правоъгълник=дължинаташирочината
Искаш ли да разбереш защо тази формула е резултатна? Виж това видео.

Пример 1:

Лицето=дължинаташирочината
Лицето=62
Лицето=12 квадратни единици

Пример 2:

Лицето=дължинаташирочината
Лицето=74
Лицето=28 квадратни единици

Упражнение 1: Намери лицето чрез умножение

Задача 1A
Колко е лицето на правоъгълника?
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
квадратни единици

Искаш ли да решиш още няколко задачи за лице на правоъгълник? Виж това упражнение:
Лица на правоъгълници

Упражнение 2: Намери лицето, като преброиш квадратните единици

Задача 2A
Колко е лицето на фигурата? Всеки квадрат на квадратната мрежа има лице 1 квадратна единица =11.
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
квадратни единици

Упражнение 3: Задачи с повишена трудност

Задача 3A
Тази картина на котка и птица има лице 56 квадратни сантиметра. Височината на картината е 7 сантиметра.
Колко е широчината на картината?
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
сантиметра

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.