If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Прилагане на метричната система към обиколката

Създадено от Сал Кан и Технологичния институт в Монтерей.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Измерената обиколка на мрежа на правоъгълна ограда 0,72 е километра. Дължината на оградената повърхност е 160м. Каква е ширината? Имаме правоъгълна ограда. Нека я нарисувам. Това е правоъгълник. Представете си, че гледаме отгоре. Тази линия е върха на оградата. Ако вземете нейния периметър, периметърът е разстоянието около оградата. Ако вземете това разстояние плюс това разстояние плюс онова разстояние плюс онова разстояние, то ще бъде 0,72 километра. Това е общият сбор от всички страни. Дължината на оградената повърхност е 160 метра. Нека го нарека дължина. Разстоянието точно тук е 160 метра. Тъй като е правоъгълник, то тогава разстоянието тук също ще бъде 160 метра и ще трябва да открие, неговата ширина. Иска се от нас да открием ширината. Ширината е разстоянието точно тук, което също ще бъде това разстояние тук. Каква е обиколката на оградата? Обиколката е самата от дължината плюс тази дължина плюс тази дължина плюс тази дължина. Обиколката--нека я напиша в оранжев цвят-- ще бъде равна на ширината, плюс 160 метра, плюс ширината, плюс 160 метра. Нека приемем, че ширината w е в метри. Можем да я добавим цялата. Ако бяхте добавили всички тези, ще получите определено число метри. Ако бяхте добавили всички тези, щяхте да имате ширината плюс ширината, ще бъде двойна ширина, плюс--160, плюс 160 е 320--то тогава плюс 320. Всичко това ще бъде в метри. Приемаме, че ширината е в метри. Знаем от условието, че обиколката на оградата е 0.72 километра. Обиколката--нека я оцветя в същия оранжев цвят. Обиколката също е равна на 0,72 километра,можем да съкратим на km. Искахме да решим уравнение, ако искахме това да е равно на дадената обиколка, трябва да сме сигурни, че мерките са еднакви. Това е в метри. А това в километри. Нека обърнем тези 0,72 километра в метри. Ето и начина, по който да го направим, искаме километрите в знаменателя, километрите се задраскват, искате метрите в знаменателя. Колко метра са един километър? 1000 метра са един километър. 1 километър е 1000 метра. Умножавате двете, километрите се задраскват. Ще останете само с метрите. След това умножавате 0,77 по 1000, може би ще кажете първо, ОК, нека взема 72 по 1000 72 по 1000 ще бъде 72 с три нули: една, две, три. От двете числа, на които вземате продукта, имаме две числа след десетичната запетая: едно, две. Поставяте двете числа след десетичната запетая; едно, две точно тук. 0,72 по 1000 е 720. В това има смисъл. 0,72 не е съвсем 1-ца, но е близо до 1, почти 3/4 от цялото, а това е почти 3/4 от 100. Има смисъл в това. Обиколката, информацията тук е 0,72 километра, а това е същото като720 метра. Ако вземете два пъти ширината в метри и я добавите към комбинираната дължина--160 и 160, това е 320 и всичко това в метри-- това ще бъде равно на общата обиколка, която е 720 метра. След като имаме правилните единици, можем да открием w, a w ще ни каже ширината в метри. Имаме 2w плюс 320 е равно на 720. Можем да извадим 320 от двете страни на уравнението. Запомнете, уравнението казва, че това е равно на това. Ако искаме двете да са винаги равни, без значение, дали го правим от ляво, трябва да го направим от дясно. Изваждаме 320 от двете страни. Лявата страна се задрасква. Затова разделихме на 320. Остава с 2w да е равно на 720 минус 320, което е 400. Сега, можете да разделите двете страни на това на 2. И остава w да е равно на 400/2, което е 200. Казахме, че w е в метри, тогава ширината е 200 метра. Нека видим дали е така. 200 плюс 200 плюс 320 е 720. Общата обиколка е 720 метра, което е точно същото нещо като 0,72 . километра.