If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:6:13

Задача за обиколка с преобразуване на мерни единици

Видео транскрипция

Обиколката на една правоъгълна ограда е 0,72 километра. Дължината на оградната площ е 160 метра. Каква е широчината й? Така, първото нещо, което ми изниква, е че имаме дадени различни единици. Дадени са ни обиколката в километри и дължината в метри. Приемам, че широчината се търси в метри, защото дължината ни е дадена по този начин. Трябва да обърнем обиколката в метри. Дадено е, че обиколката Р е равна на 0,72 километра, които ще записвам за кратко км. Километри. 1 000 метра. Това означава представката "кило". И можем да кажем, че на всеки 1 километър имаме 1 000 метра. Може би някой задава въпроса как така умножаваме по 1000 вместо да делим на 1000? Един начин, по който можем да помислим, може би най-добрият начин, е като представим един километър като много метри, всъщност 1000 метра. Така че ако обръщам километри в метри, трябва да имам много по-голямо число. Каквото и да е числото в километри, в метри трябва да е много по-голямо. А ако ни е грижа и за метричния анализ, и тук мерките се съкращават. Имаме км в числителя, км и в знаменателя. Умножаваме, имаме 0,72 по 1000 м и за да умножим каквото и да е по 1000 или която и да е степен на 10, ако я умножа по 10, ще преместя десетичната запетая веднъж. При това като умножим по 10, ще стане 7,2, по 100 ще е 72. Ако умножим по 1000, ще получим 720. Така че това ще е равно на 720 м. Това е обиколката. Нека сега си припомним какво е четната обиколка, тогава ще можем да намерим широчината. И ни е дадено, че дължината е 160 м. Да кажем, че това е тази мярка тук. Дължината (l) е 160 м. Това е правоъгълник, така че тези двете страни имат равни дължини. Нашата широчина е това, което трябва да намерим, така че това е нашата широчина(w), и това също е нашата дължина. А обиколката е мярката, която е обиколната дължина. От там обиколката ще е тази дължина плюс тази широчина, плюс същата тази дължина плюс тази широчина там. Или обиколката (Р) е равна на дължината (l) плюс широчината (w), плюс дължината (l) плюс широчината (w). Знаем каква е дължината, тогава обиколката ще е равна на 160 м плюс w плюс 160 м плюс w. И тогава знаем каква е обиколката. Тя всъщност е 720 м. Т.е. 720 м е равно на 160 м плюс w плюс 160 м плюс w. Налице са много начини за намиране на w. Единият начин е само като веднъж добавим широчината плюс дължината, това ще е прибавено към половината периметър. Така че ако обиколя правоъгълника наполовина, това ще е половината обиколка. Така че w плюс 160 м трябва да е равно на половината от обиколката, която е половината от 720 м. Или w плюс 160 м е равно на 720 , делено на 2, което е 360 м. И сега имаме, че w плюс 160 м, е 360 м. И вече можем да извадим 160 от двете страни, за да решим задачата. Нещо плюс 160 дава 360, и можем наум да пресметнем, че това нещо е 200. 200 плюс 160 прави 360. Широчината (w) е 200 м. Или ако искаме да го направим малко по-формално, изваждаме 160 м от двете страни на това уравнение, и ни остава това, че широчината е равна на 200 м. Решихме задачата. Другият начин всъщност е да тръгнем направо от това уравнение. Получаваме, че 720 е 160 плюс 160 (320) и широчината (w) плюс широчината (w), или 2 пъти по широчината (2w). Сборът на нещо със същото нещо си е 2 пъти по това нещо. Така, ако това плюс 320 е равно на 720, какво плюс 320 дава 720? ами това трябва да е равно на 400. Или формално, изваждаме 320 от двете страни тук. И ще получим, че 400 е равно на 2w. Така че ако 2 пъти по нещо е равно на 400, то това нещо трябва да е 200. Или можем да разделим двете страни на 2. И о двата начина ще видим, че широчината е равна на 200 м.