Основно съдържание
Определи кои умения можеш да подобриш в тези уроци:
Определи кои умения можеш да подобриш в тези уроци:
Провери знанията си относно Фигури с тези 9 въпроса.

За този урок

Класифициране на фигури и решаване на геометрични задачи, като използваме познанията си за свойствата на фигурите.