Основно съдържание

Обем и лице на повърхнина

Определи кои умения можеш да подобриш в тези уроци:
Определи кои умения можеш да подобриш в този урок:
Определи кои умения можеш да подобриш в този урок:
Учи
Няма достъпни видеоклипове или статии в текущия урок
Определи кои умения можеш да подобриш в тези уроци:
Определи кои умения можеш да подобриш в този урок:
Провери знанията си относно Обем и лице на повърхнина с тези 13 въпроса.

За този урок

Обемът и лицето на повърхността ни помагат да измерваме големината на обемни (3D) обекти. Ще започнем с обем и лице на повърхност на правоъгълни призми. След това ще се захванем с по-сложни фигури като конуси и сфери.