If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако използваш уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Напречни сечения на триизмерни (3D) обекти (основи)

Задача

Хоризонталният разрез на тримерно тяло е двумерна фигура.
От кое от посочените тела ще се получи тази двумерна фигура, когато бъде разрязано хоризонтално?
Избери един отговор: