If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Разбиране на формулата за обем

Упражнения, които ще ти помогнат да разбереш смисъла на формулата за обем.

Разбиране на формулата за обем

Задача 1
Правоъгълната призма има
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
слоя, разделени по цвят.
Всеки оцветен слой е съставен от
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
единични кубчета.
Колко е обемът на правоъгълната призма?
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
кубични единици
Правоъгълна призма, изградена от единични кубчета. На предната стена на призмата има 4 червени кубчета на долния ред, 4 жълти кубчета на средния ред и 4 сини кубчета на горния ред. На горната стена на призмата има 8 сини кубчета, подредени в реда и 4 колони. На дясната стена на правоъгълната призма има 2 червени кубчета в долния ред, 2 жълти кубчета в средния ред и 2 сини кубчета в горния ред.

Задача 2
Правоъгълната призма има
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
слоя, разделени по цвят.
Всеки оцветен слой е съставен от
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
единични кубчета.
Колко е обемът на правоъгълната призма?
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
кубични единици
Правоъгълна призма е изградена от единични кубчета. На предното лице на призмата има 12 кубчета: 6 реда, 2 стълба. Лявата стена се състои от 6 зелени кубчета и дясната стена се състои от 6 лилави кубчета. Горната стена на правоъгълната призма се състои от 10 кубчета: 5 реда, 2 стълба. Лявата половина съдържа 5 зелени кубчета и дясната страна съдържа 5 лилави кубчета. Дясната стена съдържа 30 лилави кубчета: 6 реда, 5 стълба.

Задача 3
Правоъгълната призма има
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
слоя, разделени по цвят.
Всеки оцветен слой е съставен от
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
единични кубчета.
Колко е обемът на правоъгълната призма?
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
кубични единици
Правоъгълна призма е изградена от единични кубчета. На предното лице на призмата има 10 кубчета: 2 реда, 5 стълба. От ляво надясно цветовете на двойките кубчета във всеки стълб са: синьо, розово, зелено, лилаво и червено. Горната стена на правоъгълната призма се състои от 20 кубчета: 4 реда, 5 стълба. От ляво надясно цветовете на 4 кубчета във всеки стълб са: синьо, розово, лилаво и червено. Дясната стена съдържа 8 червени кубчета: 2 реда, 4 стълба.

Задача 4
Правоъгълната призма има
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
слоя, разделени по цвят.
Всеки оцветен слой е съставен от
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
единични кубчета.
Колко е обемът на правоъгълната призма?
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
кубични единици
Правоъгълна призма е изградена от единични кубчета. На предното лице на призмата има 25 кубчета: 5 реда, 5 стълба. От долу нагоре цветовете са: 5 червени кубчета, 5 сини, 5 розови, 5 зелени и 5 лилави. Горната стена на правоъгълната призма се състои от 10 лилави кубчета: 2 реда, 5 стълба. Дясната страна съдържа 10 кубчета: 5 реда и 2 стълба. От долу нагоре цветовете са: 2 червени, 2 сини, 2 розови, 2 зелени и 2 лилави.

Искаш да научиш повече за формулата за обем? Виж това видео.