If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Обем и лице на повърхнина на цилиндър

Задача

Какво е лицето на повърхнината на цилиндър с радиус на основата 3 и височина 6?
Или въведи точен отговор по отношение на π, или използвай 3,14 за π и въведи отговора си като десетична дроб.
квадратни единици
Заседна ли?
Заседна ли?