Основно съдържание
Преговори синусовата и косинусовата теореми и ги използвай за решаването на задачи при всеки вид триъгълник.
Сортирай по: