If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:2:46

Видео транскрипция

Извърши разширяване на координатната равнина. Разширяването трябва да е центрирано в точката (9; -9) и да има коефициент на разширение 3. И така, изваждаме инструмента за разширение. Ще го центрираме -- всъщност той вече е центриран в точката (9; -9). Можем да го поставим където желаем, но нека го центрираме в точката (9; -9). Искаме да оразмерим тази фигура с 3. Единият от начините да го разглеждаме, е като изберем всяка от тези точки тук и да ги отдалечим три пъти от центъра на разширението. Например тази точка C -- всъщност нека разгледаме тези точки, на които всъщност се иска да попълним координатите. Точка А ето тук се намира в точката (4; -3). В посоката х имаме с 5 по-малко от 9. Искаме това да е 3 пъти по-далеч от 9. Така че искаме да бъде с 15 по-малко от 9. Следователно искаме координатата х на А -- 9 минус 15 е минус 6. Искаме да отидем до минус 6. По същия начин искаме координатата у на А да бъде 3 пъти по-далеч. Така че сега нека видим, тя е в минус 3 спрямо минус 9, така че ще бъде с още 6 в посоката на у. Искаме да бъде с 18 повече. 18 повече от минус 9 ще бъде плюс 9. Така че точка А трябва да отиде в (-6; 9). И това би трябвало да ни даде достатъчно информация, за да сме сигурни, че разширяваме с множител 3. Да видим. Нека разширим нагоре с множител 3. Искаме да получим изображението на точка А в точката (-6; 9). И така, получихме го. Ето. Разширихме фигурата. И след това можем дори да видим, къде се нанесе точката, която съответства на Е. Като можеш да разгледаш във всяка посока, че се намираме 3 пъти по-далеч. Е е сега в точката (-6; -3). Изображенията на точките А и Е са 3 пъти по-далеч от първоначалните точки. на 3 пъти разстоянието, би трябвало да кажа, от първоначалните точки. И те са 3 пъти по-далеч от центъра на разширението ето тук. Виждаш например, че точка Е има координата х 4, което е с 5 по-малко. Сега тя се намира в -6, което е с 15 по-малко от центъра на разширението. И също така е вярно, че координатата у е с 2 повече. А сега след като сме нанесли изображението, координатата у е с 6 повече от центъра на разширение. Получили сме го вярно.