If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Осева симетрия - преговор

Преговори основното за осевата симетрия и след това построй няколко образа.

Какво е образ при осева симетрия?

Осевата симетрия е вид геометрична трансформация, която пренася всяка една точка от дадена фигура, като я отразява през права.
Това отражение нанася ABC върху синия триъгълник спрямо жълтата ос на симетрия.
Това води до нова фигура, наречена образ. Образът е еднакъв с първоначалната фигура.
Искаш ли да научиш повече за различните видове геометрични трансформации? Виж това видео.

Построяване на образи при осева симетрия

Оста на симетрия е дадена обикновено във вида y=mx+b.
Всяка точка от началната фигура е на същото перпендикулярно разстояние от оста на симетрия, на което е и съответната ѝ точка от образа.
Пример:
Построй образа на PQ при симетрия през правата y=x.
Първо трябва да намерим оста на симетрия y=x. Наклонът е 1, а пресичането с оста y е 0.
Когато точките, които образуват PQ, са отразени през правата y=x, те се придвижват в посока, перпендикулярна на правата, и се появяват на същото разстояние от правата от другата страна.
Обърни внимание, че в случая на симетрия през правата y=x, всяка точка (a;b) се отразява върху точка от образа (b;a).
Симетрията през правата y=x нанася PQ върху синята права по-долу.
Искаш ли да научиш повече за това как се прилага осева симетрия? Виж това видео.

Упражнения

Задача 1
Начертай образа на триъгълник ABC при осева симетрия спрямо оста y.

Искаш ли да опиташ с още подобни задачи? Виж това упражнение.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.