If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Определяне на трансформации

Задача

Тони се опитал да дефинира една транслация.
  • Точка A се изобразява в точка A.
  • Всяка произволна точка P се изобразява в точка P, такава, че лъчът PP е успореден на AA и сочи в същата посока като AA.
Каква грешка е допуснал Тони в неговото определение за транслация?
Избери един отговор:
Заседна ли?
Заседна ли?