Основно съдържание

Аналитична геометрия

Упражнения
Успоредни и перпендикулярни прави от уравнениеОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Напиши уравненията на успоредни и перпендикулярни правиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!

За този урок

При аналитичната геометрия, позната също като координатна геометрия, разглеждаме геометрични фигури в координатна система. Например, можем да видим, че противоположните страни на един успоредник са успоредни, написвайки линейно уравнение за всяка страна и виждайки, че наклоните са еднакви.